Възможни злоупотреби от страна на abv.bg :: Част 2

Част 1 може да я видите тук.
В резюме – получавах спам мейлове на акаунти, които няма как да ги знае трета страна, освен мен и абв.бг. Обмислях да пускам жалба до различни комисии.

Казуса прие неочаквано (поне за мен) развитие, но нека да карам по ред.
Вместо описаните комисии и СЕМ, реших да се свържа с Бого. За тези, които не знаят преди време той стана известен с това, че купи база данни от 1 милион фейсбук мейла за 5$. Прецених, че може да се заинтересува от информацията и дори да ми съдейства за достигането на някакъв резултат. Той, обаче ме насочи към Общите условия на АБВ.бг и каза, че всъщност с приемането им (онова квадратче най-долу, дето му слагате отметката автоматично), аз съм се съгласил акаунта ми да бъде използван за маркетингови цели. Невярващ на това отворих Общите условия и шок и ужас – наистина има такъв текст. За да ви спестя търсенето, заповядайте:

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 29. Дарик Нет има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта ABV.bg или DOX.bg (доколкото е приложимо), участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Регистрирания потребител

Чл. 30.

 1. Дарик Нет полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, Дарик Нет обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дарик Нет има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 31.

 1. Дарик Нет събира и използва информацията по чл. 29 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дарик Нет.
 2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дарик Нет на посочените адрес или e-mail за контакти.
 3. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Разкриване на информацията

Чл. 32. Дарик Нет се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3. други посочени в закона случаи.

Казано с прости думи имате право да се откажете от продажбата на мейла си, но най-малкото трябва да сте запознати с това си право, т.е. да сте прочели тази част от условията.

Признавам си не чета Общи условия, които не са на нещо от голяма важност (банка/телефон/друга платена услуга), но въпреки това за мен остава отворен въпроса доколко морална е такава търговия?

Posted in Пирамиди, фараони and tagged , , , .

4 Comments

 1. Това, че abv.bg продават базата си данни с електронни адреси е печално известен факт от доста време насам. За съжаление, те не са единствените – аз ползвам domain-specific e-mail адреси при всичките си регистрации и до тук съм набелязал arenabg.com като най-солидния продажник на електронни адреси съдейки по количеството спам, което получавам на e-mail адреса, който съм използвал само и единствено за регистрация там…

  • От много време съм го подозирал, но досега не бях сигурен.
   Абв никога не са ми били особено важна услуга и затова не съм им чел и условията. От около 15-16 години приблизително имам един мейл за регистрации там, който съответно получава над 150 писма дневно, които ги трия по бързата процедура без да ги преглеждам. Едва през последните години започнах да ги ползвам повече заради тия безплатни SMS известия, които в момента се случва да не ги получавам всеки път, защото са ме известили за 6-7 спам съобщения вместо за автоматичните, които ме интересуват (май имат някакъв дневен лимит, ама не знам колко е).
   Все пак остава въпроса доколко е морално това (мисля, че правилния израз е „продажба на доверието на потребителя“) и начина му на реализация, т.е. това, че потребителя вероятно не чете Общите условия, а директно се съгласява с тях…
   Всъщност културата ни да четем преди да подпишем/съгласим с нещо е много ниска. Аз специално чета Общи условия и договори, когато става дума за платени услуги, но жена ми например преди 2 години си беше преподписала договора за мобилния телефон, мислейки че подписва само документ за смяна на сим карта, защото я беше домързяло да прочете 2 страници договор.

 2. В случая си направил каквото трябва – публикувал си това, така че да се види от повече хора. А пък всеки си преценява какво и къде да ползва.
  За морал не ми се говори, в днешния вълчи свят всичко е стока…

  • Аз все си мисля, че трябва да има какво още да се направи.
   В крайна сметка при търговията с такива бази данни значение има таргетирането, т.е. хората да могат да бъдат сортирани по пол, възраст, интереси и т.н., а абв при регистрация изисква информация за пол, дата на раждане и имена, което лично за мен означава, че най-вероятно продават и тази информация, а не просто един списък с имейли. Не на последно място е напълно възможно и да обхождат тихомълком писмата с ботове, за да търсят ключови думи, за да сортират потребителите по интереси – спамът, който самият аз получавам е доста добре таргетиран, а няма от къде другаде да са взели такава информация. Също така пощата от абв не се използва за никакви онлайн идентификации за разлика от гугъл мейл (Open ID foundation имам предвид), че да изискват данни за пол, възраст и име.

Comments are closed.