Мизията невъзможна

„Един с акции в ЦСКА се подиграва на един с депозит в КТБ.“ От едно известно време си мисля, че това изречение най-добре описва ситуацията в България. Виждайки какво се изхвърля в реката край вилата ми (на 5 км от Своге), незаконната сеч в цялата държава и непочистените речни корита и дерета (отново в цялата […]

More Info