Възможни злоупотреби от страна на abv.bg :: Част 2

Част 1 може да я видите тук. В резюме – получавах спам мейлове на акаунти, които няма как да ги знае трета страна, освен мен и абв.бг. Обмислях да пускам жалба до различни комисии. Казуса прие неочаквано (поне за мен) развитие, но нека да карам по ред. Вместо описаните комисии и СЕМ, реших да се […]

More Info

Възможни злоупотреби от страна на abv.bg

Имам много мейлове – над 10 активни и поне 40, които изпълняват ролята на някакви филтри, за да получавам само съдържанието, което ме интересува. Част от втората група са мейловете ми в abv.bg, които като абонат на Глобул ги ползвам заради възможността за безплатно SMS уведомяване при ново писмо. Покрай последните проекти, които захванах и […]

More Info