BBQ’15

Гледам на пържоли! Лея пиво! Развалям диети! Това е възможно най-краткото и най-точното описание на периода от 25 до 30 юни. За съжаление бях решил да си спестя носенето на по-сериозна техника и съответно постоянно бях с паднала батерия на телефона, та не успях да снимам всичко, което се изпече, изяде и изпи. За сметка […]

More Info