Oh bath, oh joy!

Oh, bath, oh joy! Village bath – greatest joy! През последните 3 седмици правихме основен ремонт на банята. Ужаса да ходиш да се къпеш при приятели, когато е твой ред, а не когато искаш, прахоляка, хаоса и всички други неща съпътстващи такъв ремонт няма да ги описвам – на всички е ясно, че е един […]

More Info