Приключенията на Александър в Елитния палат на ужаса

Както споменах в предния пост бях в Пловдив от 21.06 до 23.06.2014 г. по повод на една сватба, но ще започна с предисторията и ще карам в някакъв сравнително хронологичен ред. В началото, когато жена ми спомена, че сме канени на сватба го приех нормално и се примирих с мисълта, че ще трябва да съм […]

More Info