#day4 – #day28

Отнесох и компютъра и монитора на сервиз и затова не писах известно време. Сега планирам да наваксам с 2-3 публикации и понеже си водих бележки, какво ме е радвало през тези 3 седмици, ще започна първо с това. Описанията ще бъдат по-кратки, защото самите ми бележки са с по две-три думи само. 28.04.2014 – ден […]

More Info