За авторските права и bTV

Никога не съм си мислил, че ще застана от тази страна на барикадата, но ето – и това се случи. Още по-малко съм очаквал от другата страна да са гордите защитници на салама – bTV. Преди няколко дена (21.04.2014 г.) се прибрах от работа и седнах да вечерям на масата при останалите членове на семейството. […]

More Info